Adatkezelés

Adatkezelés

A www.borvidekekhetvegeje.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Amennyiben adatkezelő honlap látogatójától (továbbiakban: felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók. Jelen adatvédelmi nyilatkozat az üzemeltető honlapjának használatakor a felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a honlap használata előtt vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetővel.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a honlapot, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. április 15. napján lépett hatályba. A honlapon megadott személyes adatainak kezelésért az üzemeltető felelős.

Adatkérés és cookiek: a honlap használatához a felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az üzemeltető rendelkezésére bocsássa. A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az üzemeltetőnek szüksége: neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat; személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk; demográfiai adatok; termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

A cookiek a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani önnek. Ezen túl a honlap cookiekat, azaz sütiket helyezhet el a felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt ön kifejezetten jóváhagyja a honlapra történő első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookiek nem az üzemeltetőnél, hanem a felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A kezelt adatok köre: a heboldal megtekintése során, a felhasználó gépén elhelyezett cookiek használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a honlapon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról felhasználó dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookiek beállításaival. A honlap használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Üzemeltető kéri, hogy kiskorúak – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja: az adatkezelés a honlap szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók és az üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint közvéleménykutatást szolgál. A cookiek használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a honlap szolgáltatásait az üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a felhasználó igényeire szabni. Az üzemeltető a cookiekat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken: a honlapon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz; hírleveleink eljuttatásához; belső nyilvántartásához; a honlap tartalmának fejlesztéséhez; a honlap frissítéséről történő tájékoztatáshoz; a honlap tartalmának testre szabásához; ahhoz, hogy eljuttassuk a felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

Üzemeltető a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben a felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Az adatkezelés időtartama: a session ID-k a honlap elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az üzemeltető számára, hogy használatuk révén az üzemeltető tisztában legyen a felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a felhasználó eszközén, ameddig azokat a felhasználó nem törli. Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók: a felhasználók által megadott személyes adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés: az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az üzemeltető postai, illetve e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. Személyes adatainak biztonságára az üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

 

Jogérvényesítési lehetőségek: felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről: Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a honlapon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát!

Elérhetőségek

vigado@vigadokft.hu
06 29 413 212